Hua Sha Chinese Dance Center


Active Members

Kemeng Wang
 M.S. and M.B.A.
Weiping Xiao
Senior Director
Min Zheng
Computer Scientist,
Lisa Ping
Sr. Software Engineer

Jingli Yang
CEO, ERT Inc., Ph.D
Meng Tong
Director, MS
Hannah Yan
Graduate Student
Yan Yuan
Nutrition & Health Consultant

Bing Zheng
CPA
Lucy Wang
College Student
Elizabeth Mcmahon
College Student
Carmen Chen
College Student

Emily Chen
College Student
Cathy Gao, MD Qian Gao, M.S.
Sr. System & Software Engineer
Ping Fu
Professor, Ph.D

Jing Tian
Research Associate, M.S.
Wanying Huang
RN
Qing Zhou
DBA, M.S.
Junmei Tang, Ph.D


Yi Zhang
DBA, M.S.
Ruoxia Pan
Software Developer
Ye Guo
Graduate Student
Fen Han
Director, M.S.

Ning Zhuang
Software EngineerAlice Pan, Lisa Li, Maria Liu, Katherine Fu, Whitney Ye, Lucy Wang, Esther Lin, Annie Zhou and Audrey Feng


2015 Hua Sha Chinese Dance Center - All Rights Reserved